કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૯.પજવણી


૯.પજવણી

ચિનુ મોદી

થયો ઝાઝો એને સમય પણ, જ્યારે પ્રણયમાં
વફાદરી તૂટ્યે અલગ જ થયાં બેય ઝઘડી.
છતાંયે તે આજે પથ ઉપર ક્યારેક તમને
જતાં જોઉં ત્યારે હૃદય હળવેથી ધબકવું
જતું ભૂલી, શાને ? ઘર તરફ છેલ્લી ‘બસ’ વિશે
જઉં રાત્રે ત્યારે પથ પર તમારું ઘર હજી
નિહાળી લેવાને નજર કરતો બ્હાર, શીદને ?

કરાવે છે કોઈ પરિચય મને સ્હેજ મલકી
તમારાં નામેરીસહ, અવશ આંખો, હૃદય આ
વિવેક ચૂકે કાં ?; કદીક નવરાશે, ફુરસદે
કબાટે, ફંફોસ્યે ગડવળી ગયો પત્ર નીકળ્યે
અચિંત્યાનો શાને ગહનજલમાં હું સરકતો ?

મને આવું પૂછી હૃદય પજવે નિત્ય, તમને
તમારું હૈયું શું કદીય પજવે આ...મ ?
(ઊર્ણનાભ)