કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત/૪૪. શ્રાવણનો મહેરામણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૪૪. શ્રાવણનો મહેરામણ


આ મસ્ત ઘટાઓ શ્રાવણની
          અલમસ્ત છટા મહેરામણની.

          ગગન ભભૂત લગાવી બેઠું
          ભાંગ બદામી હજમ કરીને
          મેઘ બજાવે મૃદંગ મદભર
          તોડા મોડા ભરી ભરીને.

જાણે ત્રાડ પડે ત્રિભુવનમાં
          અહિરાવણ મહિરાવણનીઃ
આ મસ્ત ઘટાઓ શ્રાવણની
          અલમસ્ત છટા મહેરામણની.

          તનની, મનની, વન-નિર્જનની
          માટી મઘમઘ મરમી મરમી,
          અનુભવ થાય અગોચર-ગોચર
          ભટકલ ભટકલ, ભરમી ભરમી.

વીજ હલેતી હીંચ ચગાવે
          પવનપતાકા કામણનીઃ
આ મસ્ત ઘટાઓ શ્રાવણની
          અલમસ્ત છટા મહેરામણની.

          દશે દિશાઓ ઢોળે ચામર,
          છાયા ભીને વાન છબીલી,
          ઇન્દ્રસભા નાચે નયનોમાં
          વિરહ-મિલનની મોજ રસીલીઃ

કુદરતની પીંછીથી પ્રગટી
          અજબ ચમક ચિતરામણનીઃ
આ મસ્ત ઘટાઓ શ્રાવણની
          અલમસ્ત છટા મહેરામણની.
(આચમન, પૃ. ૫-૬)