ભારતીયકથાવિશ્વ−૪/પ્રકાશન


પ્રકાશન વિગતભારતીય કથાવિશ્વ : ૪ — સંપાદન: શિરીષ પંચાલ

Indian Narrative Tales: 4

Edited by: Shirish Panchal
ISBN No.: ૯૭૮-૮૧-૯૩૮૧૨૫-૩-૨


© સંપાદનના શિરીષ પંચાલ


© આવરણ: ગુલામમોહમ્મદ શેખ


આવરણપરિકલ્પના અને ચિત્રઆયોજન: ગુલામમોહમ્મદ શેખ

પુસ્તકસજાવટ અને આવરણઆયોજન: યુયુત્સુ પંચાલ

મુખપૃષ્ઠ-૧ : ગોવર્ધનધારી કૃષ્ણ, તિરાસુજાનપુર, ભાગવતપુરાણ, ૧૮મી સદી

મુખપૃષ્ઠ-૪ : મહિષાસુરમદિર્ની, મારવાડ, ૧૭મી સદી


પ્રથમ આવૃત્તિ: ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮


પૃષ્ઠ સંખ્યા: ૭૨૮


મૂલ્ય રૂ. ૯૦૦


પ્રત: ૭૫૦


પ્રકાશક
:

સંવાદ પ્રકાશન


૨૩૩/ રાજલક્ષ્મી સોસાયટી, જૂના પાદરા રોડ,
વડોદરા ૩૯૦ ૦૦૭, ફોન: ૦૨૬૫-૨૩૧૨૭૪૭
મો. ૯૮૯૮૪૭૨૮૯૮
email: samvadprakashan@yahoo.co.in


મુદ્રક
: ચંદ્રિકા પ્રિન્ટરી
૧૯/અજય ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ એસ્ટેટ, યુનિયન બેન્કની ગલીની જોડે, દૂધેશ્વર રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૪
ફોન: ૦૭૯-૨૫૬૨૦૫૭૮


પ્રાપ્તિસ્થાન
: સંવાદ પ્રકાશન: ૨૩૩/રાજલક્ષ્મી સોસાયટી, જૂના પાદરા રોડ, વડોદરા ૩૯૦૦૦૭ ફોન: ૦૨૬૫-૨૩૧૨૭૪૭ મો.: ૯૮૯૮૪૭૨૮૯૮


અર્પણ: ગુજરાતને વિશ્વના નકશામાં મૂકી આપનાર
આદરણીય ગુલામમોહમ્મદ શેખ — નીલિમા શેખને

ઋણસ્વીકાર:

 • સ્વાધ્યાય મંડળ, પારડી
 • ગીતાપ્રેસ, ગોરખપુર
 • સસ્તું સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય, અમદાવાદ
 • હિંદી સાહિત્ય સંમેલન, અલ્હાબાદ
 • બિહાર રાષ્ટ્રભાષા પરિષદ, પટના
 • ઉત્પલ ભાયાણી, મુંબઈ
 • પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, અમદાવાદ
 • ધનરાજ પંડિત, અમદાવાદ
 • હસુ યાજ્ઞિક, અમદાવાદ
 • નિરંજન સાંડેસરા, યુ.એસ.એ.
 • ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદ
 • સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર
 • ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર
 • પ્રાકૃત ગ્રંથ પરિષદ, અમદાવાદ
 • વિનય બહલ, થેમ્સ એન્ડ હડસન
 • એ. ઘોષ. આકિર્ઓલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિઆ, નવી દિલ્હી
 • રૂપસંહિતા : સંપાદન : રાજષિર્ જગદીપ સ્માર્ત