સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ઝવેરચંદ મેઘાણી/જાગેલું ઝરણું

જુગજુગોની નીંદ થકી મારા પ્રાણને કોણ જગાડે રે!...
ફીણવાળા મારા નીર-ઘોડીલા...
ઘૂમરી ખાતા રોષમાં તાતા
પાગલ પગ પછાડે રે....
દૂરે દૂરે મહાગાન સિંધુનું
કાન વિશે ભણકારે રે!
[રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના બંગાળી પરથી]