સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/નરસિંહરાવ દિવેટીઆ/જોએકઅશ્રુ

જોએકઅશ્રુતુજમ્હેંકદીહોયલોહ્યું,
એકાદઅશ્રુતણુંદાનજયાચુંતોહું