સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મીરાં/રાણોજી રૂઠશે...

રાણોજી રૂઠશે તો રાજ તજાવશે,
પ્રભુજી રૂઠે ક્યાં જાશું?