સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘મરીઝ’/મોજઆવીશકેછેસાગરની

મોજઆવીશકેછેસાગરની,
ખુદનાખાબોચિયેતરેકોઈ.