સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘મુસાફિર’ પાલનપુરી/ફૂંક નમણી

…વહેમખમલીકંઠથીફૂંકનમણી,
નસેનસમાંવ્યાપીરહેઝણઝણાટી,
અલૌકિકસૂરોઝળહળેસૂર્યથઈને,
પરમતેજપ્રગટેસઘનપોહફાટી…
મયૂરોતણીમુગ્ધગહેકારએમાં,
કદીબુલબુલોનીમધુરકિલકિલાટી;
બધુંલાક્ષણિક-મસ્તબાંકીઅદાઓ,
આટોપી, આમુસકાન, આતરવરાટી!…
[‘અહીંજક્યાંકઆપછો’ પુસ્તક]