સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ધ્રુવ ભટ્ટ/ક્યાંક…

From Ekatra Wiki
Revision as of 06:06, 2 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> સ્મરણોનું એવું કે ક્યાંક હોય ફૂલ, ક્યાંક ધૂળ, ક્યાંક રેતી કે ધોધ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

સ્મરણોનું એવું
કે ક્યાંક હોય ફૂલ, ક્યાંક ધૂળ, ક્યાંક રેતી
કે ધોધમાર વરસ્યો વરસાદ
પગલાંની છાપ
ક્યાંક ઓગળતી આંખ, ક્યાંક ભીંજાતી લાગણી
કે દૂર દૂર રવરવતો સાદ.

ધ્રુવ ભટ્ટ


ક્યાંક ઊઘડતું આવે અંતર,
ક્યાંક ઓસરી જાય!
બે આંખોમાં કંઈ કંઈ આવે,
કંઈ કંઈ ચાલી જાય!…
ક્યાંક કશું પકડાતું આવે,
ક્યાંક છૂટતું જાય.

ચંદ્રકાન્ત શેઠ