ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ/મૃત્યુનું ઓસડ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 14: Line 14:
કિસા ગોતમી સંસાર છોડી ભિક્ષુણી બની ગઈ.
કિસા ગોતમી સંસાર છોડી ભિક્ષુણી બની ગઈ.
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી/તત્ત્વમસિ|તત્ત્વમસિ]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ/ચિઠ્ઠી|ચિઠ્ઠી]]
}}
17,725

edits