ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/ઉમાશંકર જોશી/આપણી રાષ્ટ્રીય ઋતુ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 17: Line 17:
{{Right|મે, ૧૯૫૪}}
{{Right|મે, ૧૯૫૪}}
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/ઉમાશંકર જોશી/આંસુ અને કમળ|આંસુ અને કમળ]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/ઉમાશંકર જોશી/સારસ્વત ધર્મ|સારસ્વત ધર્મ]]
}}
17,727

edits