ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/દિગીશ મહેતા/મેળો: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 48: Line 48:
માનવમેળા વચ્ચે હોઈએ ત્યારે એ સાંભરે…
માનવમેળા વચ્ચે હોઈએ ત્યારે એ સાંભરે…
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/દિગીશ મહેતા/દૂરના એ સૂર|દૂરના એ સૂર]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/ચંદ્રકાન્ત શેઠ/હું અને દીવાલ|હું અને દીવાલ]]
}}
17,727

edits