ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/રમણ સોની/હજુ બીજો પગ બાકી હતો: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 83: Line 83:
— કારણ કે હજુ બીજો પગ બાકી હતો…
— કારણ કે હજુ બીજો પગ બાકી હતો…
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous=[[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/કિશોરસિંહ સોલંકી/પેંડારિયાં|પેંડારિયાં]]
|next = [[ગુજરાતી નિબંધ-સંપદા/મણિલાલ હ. પટેલ/પડસાળ|પડસાળ]]
}}
17,725

edits