અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/લાભશંકર ઠાકર/બટકણી ભાષાના ધાગાથી: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 110: Line 110:
{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
</div></div>
</div></div>
{{HeaderNav2
|previous = આપણે પ્રવાસી પારાવારના
|next = કાવ્યપુરુષ પકડે છે
}}
25,614

edits