અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/દિલીપ ઝવેરી/એક વાર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


એક વાર

દિલીપ ઝવેરી

એક વાર સાંભળ્યાં’તાં ગાતાં પતંગિયાં

તમરાંના સૂર સમો ઝીણેરો કંઠ ના
કે કોયલનો ઘૂંટેલો બોલ
ઝરણાંની ઘૂઘરી-શો લોલ અને સાથ મહીં
ઘાસ તણાં ફૂલનો હિલોળ

આમથી ને તેમથી
રમતા કંઈ પડઘાથી
વન વનનાં પાન પાન રંગિયાં
એક વાર સાંભળ્યાં’તાં ગાતાં પતંગિયાં.
(પાંડુકાવ્યો અને ઇતર, ૧૯૮૯, પૃ. ૪)