અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/પીયૂષ પંડ્યા ‘જ્યોતિ ’/તમે તો વરસ્યા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


તમે તો વરસ્યા

પીયૂષ પંડ્યા ‘જ્યોતિ ’

તમે મંનભરી મેઘ બની વરસ્યા,
રે! તોય અમે તરસ્યા
તે તરસ્યા ને તરસ્યા.

તમે મોરલાના થનગનતા રંગોને
આંગણે ઉગાડ્યા.
અને નજરુંથી ભીંજવી રમાડ્યા,
રે! તોય અમે પરસ્યા
ના પરસ્યા, ના પરસ્યા!

તમે મહેકના ફુવારે ધરા-અંબર ભર્યાં
ને પછી ફૂલ બની મલક્યા,
રે! તોય અમે તુષ્ણાના સળગ્યા
તે સળગ્યા ને સળગ્યા.

તમે બાર મેઘ ખાંગા થઈ વરસ્યા,
રે! તોયે અમે સહરાની ઝંખાથી
તરસ્યા તે તરસ્યા ને તરસ્યા.
(કસક, ૧૯૮૦, પૃ. ૨૭)