અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/રમણીક સોમેશ્વર/ગીત (પારેવું તો ઊડી...)

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


ગીત (પારેવું તો ઊડી...)

રમણીક સોમેશ્વર

પારેવું તો ઊડી ગયું
ને ફફડ્યા કરતું નેવું
ખિસકોલીને અડી ગઈ તે ભીંત હજુયે કંપે,
પીંછાં ભેળું ખરી ગયેલું આભ ડાળીએ જંપે;
કરોળિયાના જાળા વચ્ચે કીડી ઝૂલે એવું—!
ભમરો ગુંજનમાં લઈ ઊડે મધુમાલતી આખી,
મધપૂડાની વચ્ચે રોપે પરાગરજ મધમાખી;
ઝીણું ઝીણું ઝમ્યા કરે ચોમેર ચાંદની જેવું —!
પારેવું તો ઊડી ગયું
ને ફફડ્યા કરતું નેવું!
શબ્દસૃષ્ટિ, મે