ઉમાશંકરનો વાગ્વૈભવ/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
અર્પણ
UJO-outline.jpg
તમારું તમને અર્પી
ધન્ય કૈંક થવા મથું...
– ચં૰