કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૨૨. એકસુરીલું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૨૨. એકસુરીલું

નિરંજન ભગત

એ જ તેજ
એ જ ભેજ
એ જ સેજ
એ જ એ જ
એ જ બે પગા
લગા લગા લગા લગા..

(બૃહદ છંદોલય, પૃ. ૧૬૬)