કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રમેશ પારેખ/૭. પરપોટો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૭. પરપોટો

રમેશ પારેખ

પાણી વચ્ચે — પરપોટો
એકલદોકલ — પરપોટો
જંતરમંતર — પરપોટો
પરપોટામાં તળાવ ઝૂલે — પરપોટો
પરપોટામાં સવાર ખૂલે — પરપોટો
નાગુંપૂગું આભ ઊતરી નાહતું એમાં — પરપોટો

પરપોટામાં બેઠાં બેઠાં
મૂંગા મૂંગા કાળા પહાડો
(પડછાયાની પોથી ખોલી
ઊંઘભરેલી આંખો માંડી
ઝોલાં ખાતાં પઢે પુરાણો) — પરપોટો

તડકા સાથે તાળી લેતું
અંધારાના કૂકા વીણતું
પવનડાળ પર હીંચકા ખાતું
ઝરણે ઝરણે ડૂબકી જાતું
ઘેઘૂર લીલું વન—
આવીને પરપોટાની પીઠે વળગ્યું — પરપોટો

પાંખ બીડીને પંખી બેઠું — પરપોટો
ટૌકાઓનાં ફૂલો ગૂંથ્યાં — પરપોટો
પાંખ વીંઝતું ફડફડ ઊડ્યું — પરપોટો
ફડફડ ફડફડ — પરપોટો
એકલદોકલ — પરપોટો
જંતરમંતર — પરપોટો

૨૫-૭-’૬૬/સોમ
(છ અક્ષરનું નામ, પૃ. ૧૦૬-૧૦૭)