કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – લાભશંકર ઠાકર/૪૫.આંખની ઉઘાડ-વાસમાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૪૫.આંખની ઉઘાડ-વાસમાં

લાભશંકર ઠાકર

આંખની ઉઘાડ-વાસમાં
દૃશ્યપટની કાપકૂપ થતાં થતાં
હવે નિરર્થક શૉટ્સને વળતી
સાવરણી સક્રિય છે.
સરળ નથી છતાં હું મને વાળી રહ્યો છું.
ક્યારે વાળી શકીશ –
બેડોળ કદાવર પ્રાણીની વેરણછેરણ કતરણને
સ્વભાવપટના સંદર્ભ ચોકમાંથી ?
(કૅમેરા ઑન છે, ૨૦૦૯, પૃ. 1)