કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત/૨૭. જામે જ ને!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૨૭. જામે જ ને!


એક મન ભમ્મરિયો કૂવો, મન દૂજું દરિયાવ:
ગાફલ દિલ પર ઘાવ, ઈ તાં જામે જ ને!

મધદરિયે મછવો ચલે, ધીર અડગ ટંડેલ;
ઝંઝા સામે ગેલ, ઈ તાં જામે જ ને!
(દીપ્તિ, પૃ. ૪૮)