કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત/૩૨. લાલી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૩૨. લાલી


હૃદય તો કાચની જાણે કે નકશીદાર પ્યાલી છે,
અને આ જિન્દગીએ ધ્રૂજતે હાથે જ ઝાલી છે,
ફ-ક-ત એ રક્તથી રાતું અને રાતું નથી હોતું–
સુરાહી આંખની એમાં ઢળે તેની જ લાલી છે.
(દીપ્તિ, પૃ. ૮૦)