કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત/૪૭. સાંવરિયા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૪૭. સાંવરિયા


સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?
ઠાકુર, મૈં ઠૂમરી હૂં તેરી
કજરી હૂં ચિતચોર...
સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?

સાવન કી બેચૈન બદરિયા
બરસત ભોલીભાલી૰:
ગોકુલ કી મૈં કોરી ગ્વાલિન
ભીતર આંખ ભિગા લી:
કરજવા મોર૰: કરજવા તોર –
સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?

નંદકુંવર, મૈં જમુના ભયી ના
ભયી ના મધુરી બંસી:
દહી-મક્ખન કી મિઠાસ લે કર
કહાઁ છિપે યદુવંશી?
ઈત-ઉત ઢૂંઢત નૈન-ચકોર:
સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?

આપ હી દાવ લગા કર બૈઠી,
જિયરા ભયા જુઆરી:
લગન અગન મેં લેત હિચકિયાં
ગિરધારી...! ગિરધારી...!
બિલખતી રતિયા: ભટકત ભોર
સાંવરિયા, કાહે હોત નઠોર?
(આચમન, પૃ. ૧૦૪)