કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરિકૃષ્ણ પાઠક/૩૯. વળતાં પાણી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૩૯. વળતાં પાણી


વળતાં પાણી ને વળતી જાતરા
એમાં ઓછું-અદકું શું લગાર?
ઢળતી રાત્યું ને ગળતી ગોઠડી
એમાં આવે ઝોકું ને તૂટે તાર
– વળતાં પાણીo

જીવ્યા-મર્યાના એવા આખરી
દેવા-લેવા રે જુહાર;
લેણા-દેણીના બીડી ચોપડા
ઠરવું મનની મોઝાર.
– વળતાં પાણીo

માણ્યું ઝાઝું કે ઝાઝું જીરવ્યું
એનો કાઢવો ઉટાંક;
અણઘડ અડસટ્ટા ખાંતે ખેરવી
જોવા પંડનાયે વાંક.
– વળતાં પાણીo

ખાટ્યા કેવા ને ખોયું કેટલું
કાંઠે કાઢવો ઓવાળ,
હરિએ હૈયારી ઝીણી જોગવી
ભીતર કાઢવી રે ભાળ.
– વળતાં પાણીo


(જળમાં લખવાં નામ, પૃ. ૧૯૩)