કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરીન્દ્ર દવે/૨૪. મારા નૅણમાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૨૪. મારા નૅણમાં

મારા નૅણમાં સમાવ્યા નંદલાલને રે,
                  મારી મટુકીમાં જમુનાનાં નીર;
                           હું તો કોને ઢોળું ને કોને સંઘરું રે.
મારાં પગલાં મંડાય ગામની દિશે રે,
                  હૈયું તલખે વૃંદાવનની કુંજ;
                           હું તો કઈ દશ છાંડું ને કયહીં સંચરું રે.
ઘરે મોડી પડું તો માડી કોપશે રે,
                  વને વીંધે છે વાંસળીનો સૂર;
                           હું તો કોને ભૂલું ને કોને સાંભળું રે.
મારે હોઠે નનૈયો લોકલાજનો રે,
                  મારું હૈયું ઓ સાંવરા, અધીર;
                           હું તો શું રે છુપાવું ને શું કહું રે.

૧૯૬૦

(ચાલ, વરસાદની મોસમ છે, પૃ. ૧૨૮-૧૨૯)