કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરીન્દ્ર દવે/૩૫. મારો ચન્દ્ર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૩૫. મારો ચન્દ્ર

જ્યાં માનવીના ચરણનો સ્પર્શ થયો છે
એ અવકાશી પદાર્થ
મારી કવિતાના આકાશમાં ચમકે છે એ ચન્દ્ર નથી.
એ ધરતી,
એ ધરતીની માટી,
ત્યાં દેખાયેલાં દૃશ્યો...
બધું સુંદર છે,
પણ એથીયે સુંદર છે
મારી કવિતાના આકાશના એ ચન્દ્ર સાથે
વિરહની રાતે રચાતું તારામૈત્રક.
એ માટીના કણોમાં મારી પ્રિયતમાનો
ચહેરો ન શોધતા;
એ વિપુલ અવકાશમાં મારાં સ્વપ્નોનું હરણ
ક્યાં સંતાયું છે એની ખોજ ન કરતા.
દુર્વાસાના શાપે જેને
શતસહસ્ર જ્વાળામુખોની આંખો ફૂટી છે,
એ આ અગોચર પ્રદેશના
રમણીય દર્શનથી
હું પણ સ્તબ્ધ અને મુગ્ધ છું.
પણ એ મારી કવિતાના આકાશમાં
ચમકે છે, એ ચન્દ્ર નથી.

૧૯૬૯

(ચાલ, વરસાદની મોસમ છે, પૃ. ૨૭૯)