કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હસમુખ પાઠક/૧૯. સરોવર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૧૯. સરોવર

તળિયે સ્વસ્થ ચંદ્રમા
ભાંગતો ચંચલ સપાટી પર
ઓચિંતી કોઈ લ્હેરમાં!

૩૧ જુલાઈ ’૬૫
મણિનગર

(સાયુજ્ય, પૃ. ૩૪)