કોડિયાં/મંદિર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
મંદિરકનકમૂર્તિમહીં દેવ દેખું નહિ;
દીપમાં ગરીબનાં દુ:ખ ધ્રૂજે!
ઘંટનાદો સૂણી ભક્તિ ના પ્રકટતી,
શંખમાં કોટિ નિશ્વાસ કૂજે! ધ્રુવ0

          અંત્યજો પગથિયે ભક્તિભીનાં રડે;
          દેવનાં દ્વાર કાળાં વસતાં!
          નિધનના નાથ, બેલી પિડીતોતણા;
          ધનિકના પંજિરોમાં પૂરાતા! — કનકમૂર્તિ0

એ ન મંદિર રહ્યાં, કેદખાનાં થયાં,
જન-હૃદયના ન ધબકાર બોલે!
વેધી ઘુમ્મટ, ત્યજી દેહ રત્ને રચ્યા,
ઝૂંપડે, ઝૂંપડે દેવ ડોલે! — કનકમૂર્તિ0

19-2-’31

0 0 0