ગુજરાતી સામયિક લેખ સૂચિ − ૨૦૧૬ થી ૨૦૨૦/કવિતા/કાવ્યસંગ્રહ સમીક્ષા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

અકબંધ (મફત ઓઝા) - મહીપતસિંહ રાઉલજી, તાદર્થ્ય, ઑગસ્ટ, ૨૦૨૦, ૩૦ - ૪
અક્ષર સાડા પાંચ (રિન્કુ રાઠોડ શર્વરી) - કુમાર જૈમિનિ શાસ્ત્રી, તાદર્થ્ય, જાન્યુ, ૨૦૧૯, ૨૮ - ૩૫
અચરજના ઓવારેથી (કીર્તિકાન્ત પુરોહિત) - હરકિસન જોષી, કુમાર, જાન્યુ, ૨૦૧૬, ૫૦
અથવા અને (ગુલામ મોહમ્મદ શેખ) - દક્ષા ભાવસાર, શબ્દસૃષ્ટિ, ડિસે, ૨૦૧૯, ૫૭ - ૬૮
અનન્વય (બાબુભાઇ સોલંકી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૬, ૨૪ - ૬
અને ચનિયો (કરસનદાસ લુહાર) - દેવહુમા, કવિલોક, મે - જૂન, ૨૦૧૮, ૩૪ - ૫
અનેકએક (કમલ વોરા) - રાધેશ્યામ શર્મા, પરબ, મે, ૨૦૧૭, ૪૭ - ૫૧
અબ ચૂપ થોડે રહેંગે ? (ધીરજભાઈ વણકર) - મોહનભાઇ જે. ચાવડા, દલિતચેતના, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૧૯ - ૨૮
અરસપરસનું અને મને તું જોઈએ શ્વાસ માટે (રવીન્દ્ર પારેખ) - કિશોર વ્યાસ, તાદર્થ્ય, એપ્રિલ, ૨૦૧૯, ૨૦ - ૨
અસબાબ (અરુણા અરુણ ઠક્કર) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૨૯ - ૩૧
અસ્તિત્વ અને ઓળખ (સં. ધરમસિંહ પરમાર, બ્રહ્મ ચમાર) - જેતસીભાઈ સી. રાઠોડ, દલિતચેતના, જાન્યુ, ૨૦૧૬, ૧૩ - ૨૨
અહીંથી ત્યાં સુધી (બી. કે. રાઠોડ) - પંકજ ત્રિવેદી, કવિલોક, માર્ચ - એપ્રિલ, ૨૦૧૬, ૩૨ - ૪
અંચઈ નંઈ કરવાની (કીર્તિકાન્ત પુરોહિત) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જુલાઇ, ૨૦૧૭, ૨૫ - ૭
અંગત (રાવજી પટેલ) - રૂપલ ભટ્ટ, પરિવેશ, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, માર્ચ, ૨૦૧૭, ૯૭ - ૧૦૭
અંગારો (કિશોરસિંહ સોલંકી) - ગંભીરસિંહ ગોહિલ, શબ્દસર, જાન્યુ, ૨૦૧૬, ૪૪ - ૬
અંતિમ કાવ્યો (નિરંજન ભગત) - રાજેન્દ્ર પટેલ, પરબ, મે - જૂન, ૨૦૧૮, ૧૦૩ - ૧૪
આકાશ ખોલી આપું (પ્રજ્ઞા પટેલ) - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, સપ્ટે, ૨૦૧૯, ૩૭ - ૯
આકાશનું અજવાળું (સતીશ ડણાક) - કુમાર જૈમિનિ શાસ્ત્રી, તાદર્થ્ય, સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૩૧ - ૪૦
                                    - પ્રવીણ ગઢવી, તાદર્થ્ય, મે, ૨૦૧૬, ૮ - ૧૮
આખુંય આકાશ માળામાં (યોગેશ જોશી) - નટવર હેડાઉ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ઑક્ટો, ૨૦૧૮, ૫૧ - ૨
                                         - સંધ્યા ભટ્ટ, બુદ્ધિપ્રકાશ, મે, ૨૦૧૮, ૧૩ - ૫
આત્મકથાની પંક્તિઓ (પ્રફુલ્લ પંડ્યા) - એસ. એસ. રાહી, કુમાર, જુલાઇ, ૨૦૧૮, ૫૩ - ૫
                                       - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, જુલાઇ, ૨૦૧૭, ૧૨૫ - ૨૬
આનંદધારા (પ્રવીણ ગઢવી) - નટવર હેડાઉ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ડિસે, ૨૦૧૭, ૫૬ - ૭
                            - રમણ વાઘેલા, તાદર્થ્ય, ફેબ્રુ, ૨૦૧૯, ૩૪ - ૯
                            - રાધેશ્યામ શર્મા, બુદ્ધિપ્રકાશ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૭, ૪૫ - ૬
આરપાર (નીતિન વડગામા) - જગદીશ કંથારીઆ, શબ્દસૃષ્ટિ, જુલાઇ, ૨૦૧૭, ૭૮ - ૮૩
                             - રોહિત મહીપતરામ ગોંડલિયા, બુદ્ધિપ્રકાશ, ડિસે, ૨૦૨૦, ૧૧ - ૨
ઇથાકા (હેમન્ત શાહ) - નીપા ભટ્ટ, નવનીતસમર્પણ, એપ્રિલ, ૨૦૧૮, ૧૨૩ - ૨૪
ઇનામી બાળકાવ્યો (સં. કિરીટ દવે, અન્ય) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જાન્યુ, ૨૦૧૮, ૨૨ - ૪
ઇનાયત (ચિનુ મોદી) - ઇલિયાસ આખલી, તાદર્થ્ય, ઑક્ટો, ૨૦૧૭, ૪૪ - ૫૦
ઉકેલીને સ્વંયમના સળ (સુધીર પટેલ) - સતીન દેસાઇ, ધબક, ડિસે, ૨૦૧૮, ૪૧ - ૭
ઉડાન (નરસિંહદાસ વણકર) - દાન વાઘેલા, દલિતચેતના, ફેબ્રુ, ૨૦૨૦, ૨૭ - ૯
ઉરે પરમ ઝંખના (દેવેન્દ્ર દવે) - સંધ્યા ભટ્ટ, પરબ, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૭૯ - ૮૧
ઉષાભિલાષ (શિશુશંકર દાસ) - નિસર્ગ આહિર, શબ્દસૃષ્ટિ, સપ્ટે, ૨૦૨૦, ૭૫ - ૮૦
એ (ચિનુ મોદી) - અરવિન્દ ભટ્ટ, શબ્દસર, મે - જૂન, ૨૦૧૭, ૨૫૯ - ૬૨
એક પંડિતની પોથી (ભરત ભટ્ટ) - ભરત સોલંકી, તાદર્થ્ય, મે, ૨૦૧૮, ૪૮ - ૫૦
એક લીલી પળ અતીતની (કિશોર મોદી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૨૪ - ૭
એકાન્તમાં ઊડેલાં નક્ષત્રો (રાધેશ્યામ શર્મા) - પ્રવીણ ગઢવી, બુદ્ધિપ્રકાશ, સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૧૬ - ૮
                                             - રમણીક સોમેશ્વર, પ્રત્યક્ષ, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૧૬, ૭ - ૧૦
                                             - સિલાસ પટેલિયા, પરબ, જુલાઇ, ૨૦૧૭, ૭૯ - ૮૨
ઓ રાજુ (પ્રભુદત્ત ભટ્ટ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જુલાઇ, ૨૦૨૦, ૨૪ - ૬
ઓરડો (ભાવિન ગોપાણી) - ભરત સોલંકી, તાદર્થ્ય, જાન્યુ, ૨૦૨૦, ૩૨ - ૪
ઓવરડ્રાફ્ટ - સ્વર્ણિમ સ્વપ્નોનો (યશવંત ત્રિવેદી, સં. અમૃત માળદે) - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭, ૪૬ - ૭
ઓવરબ્રિજ (ભી. ન. વણકર) - જગદીશ પટેલ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૬, ૩૦ - ૧
ૐ ઉત્કર્ષ (જ્યોત્સના દેસાઇ) - ધીરુ પરીખ, કુમાર, નવે, ૨૦૧૭, ૪૫
કક્કાએ કીધું કઈ કાનમાં (જિતુ ત્રિવેદી) - હરકિસન જોશી, મોનોઈમેજ, જાન્યુ, ૨૦૨૦, ૨૫ - ૭
કલમને ડાળખી ફૂટી (પારુલ ખખ્ખર) - અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલ, શબ્દસૃષ્ટિ, ડિસે, ૨૦૧૯, ૭૪ - ૯
                                      - લક્ષ્મી ડોબરિયા, શબ્દસર, નવે, ૨૦૨૦, ૪૬ - ૮
કલ્પાયન (લાભશંકર ઠાકર) - સંજય આચાર્ય, બુદ્ધિપ્રકાશ, ડિસે, ૨૦૧૬, ૧૮ - ૨૨
કવિતા નામે સંજીવની (સંજુ વાળા) - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, માર્ચ, ૨૦૧૭, ૧૨૫ - ૨૬
કવિતા વિશે કવિતા (દિલીપ ઝવેરી) - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, ઑક્ટો, ૨૦૧૮, ૧૨૮ - ૨૯
                                     - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૭, ૨૪ - ૬
                                     - રમણીક સોમેશ્વર, પરબ, નવે, ૨૦૧૮, ૭૬ - ૮૦
કશ્મકશ (એસ. એસ. રાહી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૮, ૨૦ - ૩
                         - સતીન દેસાઇ, કવિલોક, સપ્ટે - ઑક્ટો, ૨૦૧૮, ૩૫ - ૮
કંદમૂળ (મનીષા જોષી) - ઉષા જે. મકવાણા, શબ્દસૃષ્ટિ, માર્ચ, ૨૦૧૬, ૭૧ - ૫
કારણ વગર (મહેશ દેસાઇ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, નવે, ૨૦૧૭, ૨૬ - ૮
કાલાખ્યાન (ચિનુ મોદી) - મનોજ રાવલ, શબ્દસર, મે - જૂન, ૨૦૧૭, ૨૪૧ - ૪૪
કાલાઘોડા કાવ્યો (અરુણ કોલાટકર) - દલપત ચૌહાણ, દલિત ચેતના, સપ્ટે, ૨૦૨૦, ૧૯ - ૨૫
કિન્નરી (નિરંજન ભગત) - ગુણવંત વ્યાસ, શબ્દસૃષ્ટિ, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૪૨ - ૬
કૃષ્ણબ્રહ્મ (નલિન પંડ્યા) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૬, ૨૭ - ૯
કોઈ સાદ આવે છે (નટવર આહલપરા) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૨૦, ૨૨ - ૪
ખંડિતકાંડ અને પછી (દિલીપ ઝવેરી) - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, માર્ચ, ૨૦૧૭, ૧૨૬ - ૨૭
ખાખનાં પોયણા (કરસનદાસ માણેક) - હરિકૃષ્ણ પાઠક, પરબ, નવે, ૨૦૧૬, ૭૯ - ૮૬
ખૂલ્યાં અવકાશી તાળાં (નિરંજન રાજ્યગુરુ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જાન્યુ, ૨૦૨૦, ૨૨ - ૪
ગજાર (ઇંદુ જોશી) - સેજલ શાહ, પરબ, ઑક્ટો, ૨૦૧૯, ૭૨ - ૫
ગઝલદીપ (ભૂપેન્દ્ર શેઠ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૮, ૨૩ - ૭
                         - મધુસૂદન મ. વ્યાસ, કવિલોક, જુલાઇ - ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮, ૩૪ - ૫
ગઝલહઝલની જોડી (સાગર રામોલિયા) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૨૭ - ૯
ગઝલાષ્ટમી (સોલિડ મહેતા) - જશવંત મહેતા, કુમાર, જાન્યુ, ૨૦૨૦, ૫૨
ગાયત્રી (નિરંજન ભગત) - ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા, સમીપે, જાન્યુ - જૂન, ૨૦૧૮, ૯૩ - ૯૯
ગાંધી ગુજરાતી કવિતામાં (સં. રાજેન્દ્ર પટેલ) - રાજેન્દ્ર પટેલ, બુદ્ધિપ્રકાશ, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૨૦, ૪૧ - ૩
ગિટાર (હરેશ તથાગત) - કરસનદાસ લુહાર, મોનોઈમેજ, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૩૬ - ૭
                        - મધુ કોઠારી, તાદર્થ્ય, જાન્યુ, ૨૦૧૯, ૨૪ - ૭
ગીતાંજલિ (રવીન્દ્રનાથ, અનુ. વિલીયમ રિદ્દીયી) - રાજેન્દ્ર પટેલ, બુદ્ધિપ્રકાશ, માર્ચ, ૨૦૧૯, ૨૧ - ૮
ગુજરાતી કવિતાચયન : ૨૦૧૨ (સં. મનોહર ત્રિવેદી) - કેસર મકવાણા, શબ્દસૃષ્ટિ, મે, ૨૦૧૭, ૬૬ - ૭૦
ગુણનિંદાસ્તુતિ (ઇસરદાસ બારહઠ્ઠ) - પ્રવીણ ગઢવી, લોકગુર્જરી, માર્ચ, ૨૦૨૦, ૧૧૩ - ૨૦
ગુલમહોરથી ડેફોડિલ્સ (પન્ના નાયક) - ભૂપતરાય ઠાકર, તાદર્થ્ય, એપ્રિલ, ૨૦૧૬, ૩૮ - ૪૨
ગ્રીનબેલ્ટ (પ્રવીણ દરજી) - હર્ષવદન આર. મકવાણા, તાદર્થ્ય, એપ્રિલ, ૨૦૧૮, ૨૮ - ૩૬
ઘર બદલવાનું કારણ (રમેશ આચાર્ય) - કાંતિ બથવાર, તાદર્થ્ય, નવે, ૨૦૧૬, ૧૯ - ૩૪
                                       - રમણીકલાલ છ. મારુ, કવિલોક, સપ્ટે - ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૨ - ૬
ઘરવખરી (દક્ષા પટેલ) - સંધ્યા ભટ્ટ, પરબ, માર્ચ, ૨૦૨૦, ૮૦ - ૨
ચંદ્રહાસ આખ્યાન (સં. રમણ સોની) - નરોત્તમ પલાણ, પરબ, નવે, ૨૦૧૮, ૭૪ - ૬
ચંદ્રિકા (હર્ષદ ત્રિવેદી’પ્રાસન્નેય’) - કિશોર વ્યાસ, બુદ્ધિપ્રકાશ, જુલાઇ, ૨૦૨૦, ૧૭ - ૯
ચાક્ષુષ (દિવ્યાક્ષીબેન શુકલ) - દક્ષા ભાવસાર, તાદર્થ્ય, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮, ૪૨ - ૬
ચીસ (પ્રવીણ દરજી) - હર્ષવદન આર. મકવાણા, તાદર્થ્ય, મે, ૨૦૧૯, ૪૧ - ૬
ચૈત્યભૂમિ (અરવિંદ વેગડા) - ધીરજ વણકર, હયાતી, જૂન, ૨૦૧૭, ૨૮ - ૩૪
                            - પ્રવીણ ગઢવી, હયાતી, જૂન, ૨૦૧૮, ૨૭ - ૩૪
                            - મોહનભાઇ જે. ચાવડા, હયાતી, ડિસે, ૨૦૧૭, ૨૧ - ૩૦
છયાસી મે (નિરંજન ભગત) - દક્ષા વ્યાસ, પરબ, સપ્ટે, ૨૦૧૯, ૫૪ - ૬૦
છાપ અલગ મેં છોડી (લક્ષ્મી ડોબરિયા) - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, ઑક્ટો, ૨૦૧૯, ૫૦ - ૧
છુ (મુકેશ માલવણકર) - જશવંત મહેતા, કુમાર, ડિસે, ૨૦૨૦, ૪૪ - ૬
જઠરાગ્નિ (દાન વાઘેલા) - આહમદ મકરાણી, દલિતચેતના, જૂન, ૨૦૧૮, ૨૨ - ૫
                          - કેસર મકવાણા, દલિતચેતના, ફેબ્રુ, ૨૦૧૮, ૨૭ - ૩૧
જનપદ (કાનજી પટેલ) - દક્ષા ભાવસાર, બુદ્ધિપ્રકાશ, નવે, ૨૦૧૬, ૨૧ - ૪
જવાહર ટનલ (અગ્નિશેખર) - પન્ના ત્રિવેદી, તાદર્થ્ય, ડિસે, ૨૦૧૭, ૮ - ૨૩
જળ પર લકીર (સુધીર પટેલ) - ઉર્વીશ વસાવડા, પરબ, જૂન, ૨૦૧૭, ૭૮ - ૮૦
જળને સરનામે (સં. એસ. એસ. રાહી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૭, ૨૦ - ૩
જીવનચક્ર (ધ્રુવ જોશી) - ઉષા ઉપાધ્યાય, બુદ્ધિપ્રકાશ, જૂન, ૨૦૧૬, ૩૩ - ૫, એજ, ધબક, જૂન, ૨૦૧૬, ૪૪ - ૮
જો બકા લપસી કલમ (આશિત હૈદરાબાદી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૧૯, ૨૩ - ૪
ઝળઝળિયાં (લતા હિરાણી) - રક્ષા શુકલ, તાદર્થ્ય, નવે, ૨૦૧૬, ૩૯ - ૪૪
                            - રસીલા કડીઆ, મોનોઈમેજ, સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૨૦ - ૩
                            - હરીશ ખત્રી, શબ્દસર, ડિસે, ૨૦૧૬, ૫૦ - ૪
ઝાકળ મોતી (આબિદ ભટ્ટ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જાન્યુ, ૨૦૧૮, ૨૪ - ૫
ઝાળ અને ઝાકળ (રશીદ મીર) - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮, ૧૨૪ - ૨૫
                               - પ્રતાપસિંહ ડાભી, ધબક, જૂન, ૨૦૧૮, ૪૪ - ૫૭
                               - પ્રવીણ દરજી, ધબક, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૪૦ - ૩
                               - વિરંચિ ત્રિવેદી, ધબક, સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૪૩ - ૭
                               - સતીન દેસાઇ, ધબક, સપ્ટે, ૨૦૨૦, ૪૧ - ૬
ઝાંઝવાના છળ (અહેમદ હુસેન ‘અહમદ’) - વિરંચિ ત્રિવેદી, ધબક, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૩૫ - ૯
ઝીણું ઝાંખું તેજ ખર્યુ રે (શૈલેષ ટેવાણી) - એસ. એસ. રાહી, કવિલોક, સપ્ટે - ઑક્ટો, ૨૦૧૭, ૩૫ - ૭
ટહુકો ભરુચનો (સં. હરિવદન જોષી, અન્ય) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જાન્યુ, ૨૦૧૭, ૨૬ - ૮
ડોકે ચાવી બાંધેલ કાગડો (રમેશ આચાર્ય) - મધુ કોઠારી, કવિલોક, નવે - ડિસે, ૨૦૧૮, ૩૩ - ૪
ડોસાની આંખમાં દરિયો (તલકશી પરમાર) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જાન્યુ, ૨૦૨૦, ૨૭ - ૩૦
તને કોના દઉં હું સમ ! (ડાહ્યાભાઇ પટેલ) - ભરત સોલંકી, બુદ્ધિપ્રકાશ, જૂન, ૨૦૧૭, ૪૮ - ૫૦
તરજુમો (મધુકાન્ત કલ્પિત) - પ્રવીણ ગઢવી, હયાતી, જૂન, ૨૦૧૯, ૩૯ - ૪૪
                             - હાસ્યદા પંડ્યા, હયાતી, માર્ચ - જૂન, ૨૦૨૦, ૩૮ - ૪૧
તારા ગયા પછી (રમેશ પટેલ) - કિશોર વ્યાસ, પરબ, નવે, ૨૦૧૯, ૭૦ - ૩
                               - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, જુલાઇ, ૨૦૧૮, ૫૮ - ૯
તારા નામે લખું છું : સિતારા, પતંગિયા (હનીફ સાહિલ) - એસ. એસ. રાહી, શબ્દસૃષ્ટિ, જુલાઇ, ૨૦૧૭, ૩૫ - ૪૦
તારી આંખનું આકાશ (રમેશ દરજી) - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, જાન્યુ, ૨૦૧૮, ૪૩ - ૫
તાસીર જુદી છે (લક્ષ્મી ડોબરિયા) - સંધ્યા ભટ્ટ, કવિલોક, જાન્યુ - ફેબ્રુ, ૨૦૧૬, ૩૮ - ૪૦
તું (સોલિડ મહેતા) - મધુસૂદન વ્યાસ, બુદ્ધિપ્રકાશ, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૪૨ - ૩
                   - રશીદ મીર, પરબ, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬, ૮૨ - ૪
તો અને તો જ (ભરત વિંઝુડા) - ભરત સોલંકી, દલિતચેતના, જૂન, ૨૦૧૭, ૨૦ - ૨
ત્રિવેણી (પુષ્પા ર. વકીલ) - દક્ષા વ્યાસ, બુદ્ધિપ્રકાશ, સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૩૬ - ૭
દરિયો (સાગર રામોલિયા) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૨૪ - ૬
દલિત કાવ્યસૃષ્ટિ (સં. મોહન પરમાર) - યશવંત વાઘેલા, દલિતચેતના, મે, ૨૦૧૮, ૨૧ - ૮
                                     - રતિલાલ રોહિત, બુદ્ધિપ્રકાશ, સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૩૯ - ૪૧, એજ, પરબ, સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૬૪ - ૭
                                     - સાહિલ પરમાર, દલિતચેતના, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭, ૧૪ - ૮
દર્શનિકા (ખબરદાર) - અજય રાવલ, પરબ, નવે, ૨૦૧૬, ૬૯ - ૭૮
દાયિત્વ (પથિક પરમાર) - કેસર મકવાણા, હયાતી, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૧૬, ૨૦ - ૭
દેશ (કાનજી પટેલ) - દીપક રાવલ, પરબ, ઑક્ટો, ૨૦૧૮, ૬૯ - ૭૩
ધરતીના વચન (કાનજી પટેલ) - દક્ષા ભાવસાર, તાદર્થ્ય, જૂન, ૨૦૧૭, ૪૦ - ૭
ન સાંભળે કોઈ (પ્રવીણ ગઢવી) - કેસર મકવાણા, હયાતી, ડિસે, ૨૦૧૭, ૪૧ - ૫
                                 - ગિરા પિનાકીન ભટ્ટ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૭, ૫૭ - ૮
                                 - ચંદુ મહેરિયા, પ્રત્યક્ષ, જુલાઇ - સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૫ - ૭
                                 - ધીરજ વણકર, હયાતી, ડિસે, ૨૦૧૬, ૨૩ - ૩૩
                                 - નાથાલાલ ગોહિલ, દલિતચેતના, નવે, ૨૦૧૬, ૧૬ - ૨૦
                                 - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, નવે, ૨૦૧૬, ૪૭ - ૯
                                 - સિલાસ પટેલિયા, હયાતી, સપ્ટે, ૨૦૧૯, ૩૮ - ૪૨
નયન ભીનાં ભીનાં (પ્રભુદત્ત ભટ્ટ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, નવે, ૨૦૧૭, ૨૩ - ૫
નરસિંહ કાવ્યચયન (સં. રમણ સોની) - નરોત્તમ પલાણ, પરબ, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬, ૭૬ - ૯
                                     - રતિલાલ બોરીસાગર, બુદ્ધિપ્રકાશ, મે, ૨૦૧૭, ૧૬ - ૨૦
નવું આકાશ (દીપક બારડોલીકર) - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, જુલાઇ, ૨૦૧૭, ૧૨૭ - ૨૮
                                  - રશીદ મીર, ધબક, સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૪૫ - ૯
                                  - વિરંચી ત્રિવેદી, ધબક, માર્ચ, ૨૦૧૬, ૪૫ - ૫૧
નાચિકેત સૂત્ર (હરીશ મિનાશ્રુ) - દક્ષા ભાવસાર, એતદ્દ, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૧૯, ૫૫ - ૭૦
                              - રાધેશ્યામ શર્મા, પરબ, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૫૮ - ૬૧
નાનો - મોટો ને . . ન મળે જોટો (પ્રેમશંકર ભટ્ટ) - ગિરા પિનાકીન ભટ્ટ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ઑક્ટો, ૨૦૧૭, ૫૩ - ૫
નામ તારું ટહુકાતું જાય છે (કિશોર મોદી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જુલાઇ, ૨૦૧૭, ૨૨ - ૪
પગરણ (ભરત નાયક) - દક્ષા ભાવસાર, એતદ, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૧૮, ૫૬ - ૬૭
પગરવ તમારો ઓળખું છું (પરાજિત ડાભી) - રશીદ મીર, પરબ, માર્ચ, ૨૦૧૯, ૭૪ - ૭
પગેરું (અરવિંદ વેગડા) - મોહનભાઇ ચાવડા, હયાતી, માર્ચ, ૨૦૧૭, ૨૫ - ૩૪
પડઘા (પ્રતાપસિંહ ડાભી) - સતીન દેસાઇ, કવિલોક, નવે - ડિસે, ૨૦૧૮, ૩૫ - ૮
પતંગિયાની પાંખે (ઈશ્વર પટેલ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જુલાઇ, ૨૦૧૮, ૨૫ - ૬
પતંગિયાનો પગરવ (ઈશ્વર પટેલ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જૂન, ૨૦૧૯, ૨૧ - ૨
પથિક પરમારની શ્રેષ્ઠ દલિત કવિતાઓ (સં. હાસ્યદા પંડ્યા) - ધીરજ વણકર, હયાતી, જૂન, ૨૦૧૮, ૧૯ - ૨૬
પરિવાર કાવ્યો (સં. શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, અન્ય) - કીર્તિદા શાહ, પરબ, ઑક્ટો, ૨૦૧૭, ૭૫ - ૯
પશ્યંતીની પેલે પાર (જાતુષ જોશી) - પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, કવિલોક, જુલાઇ - ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬, ૩૪ - ૮
પાણિયારાં ક્યાં ગયા ? (રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’) - પ્રતાપસિંહ ડાભી ‘હાકલ’, શબ્દસૃષ્ટિ, ડિસે, ૨૦૧૭, ૪૭ - ૫૫
પાથરણાવાળો (રમેશ આચાર્ય) - પ્રફુલ્લ દેસાઇ, શબ્દસૃષ્ટિ, જૂન, ૨૦૧૬, ૬૨ - ૪
પાનખરમાં ફૂંટી કૂંપળ (રમેશ પટેલ) - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, જુલાઇ, ૨૦૧૮, ૫૯ - ૬૧
પારશી સ્ત્રી ગરબા (શોરાબજી હોરમજી) - દીપક મહેતા, પ્રત્યક્ષ, નવે, ૨૦૧૭, ૨૯ - ૩૨
પાંપણ વચ્ચે (કિશોર જિકાદરા) - હર્ષદ ત્રિવેદી, પરબ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૯, ૬૩ - ૯
પિંજિકા (નવીનચંદ્ર ડોડિયા) - ધરમસિંહ પરમાર, દલિતચેતના, મે, ૨૦૧૬, ૨૫ - ૮
                             - પથિક પરમાર, હયાતી, સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૧૦ - ૪
                             - બી. કેશરશિવમ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ડિસે, ૨૦૧૬, ૨૬ - ૮
                             - સાહિલ પરમાર, હયાતી, સપ્ટે - ડિસે, ૨૦૨૦, ૯૩ - ૬
પિંડથી બ્રહ્માંડ (હાર્દિક વ્યાસ) - અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલ, તાદર્થ્ય, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૯, ૩૨ - ૪૯
                             - કિશોર વ્યાસ, પરબ, માર્ચ, ૨૦૨૦, ૭૭ - ૮૦
                             - રમેશ પુરોહિત, કવિતા, જાન્યુ - ફેબ્રુ, ૨૦૨૦, ૩૩ - ૪
પીડાની ટપાલ (નીલેશ કાથડ) - ચન્દ્રકાંત ટોપીવાળા, પ્રત્યક્ષ, ઑક્ટો - ડિસે, ૨૦૧૬, ૨૮ - ૩૧
                                - ધીરજ વણકર, દલિતચેતના, મે, ૨૦૧૭, ૧૫ - ૨૨
                                - નટુભાઇ પરમાર, બુદ્ધિપ્રકાશ, માર્ચ, ૨૦૧૬, ૪૦ - ૩
પુનશ્ર્વ અને ૮૬ મે (નિરંજન ભગત) - દક્ષા વ્યાસ, બુદ્ધિપ્રકાશ, નવે, ૨૦૧૯, ૩૫ - ૬
પૂર્વાભાસ (પ્રવીણ દરજી) - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, નવે, ૨૦૧૭, ૧૩૦
                          - સોનલ પરીખ, પરબ, માર્ચ, ૨૦૧૯, ૭૮ - ૮૦, એજ, પરબ, નવે, ૨૦૧૯, ૭૩ - ૫
પોપચાના શહેરમાં (બેન્યાઝ ધ્રોલવી) - હરીશ વટાવવાળા, કવિલોક, મે - જૂન, ૨૦૨૦, ૩૭ - ૯
પ્રેમદીવાની મીરાં (સં. નાથાલાલ ગોહિલ) - જયા વણકર, દલિતચેતના, ફેબ્રુ, ૨૦૧૬, ૩૧ - ૩
ફૂટપાથ અને શેઢો (રઘુવીર ચૌધરી) - નરસિંહભાઈ ભોયા, દલિતચેતના, સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૨૨ - ૫
ફૂલ :સુગંધનું સરનામું (રમેશ પટેલ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૧૬, ૧૮ - ૨૧, એજ, તાદર્થ્ય, ફેબ્રુ, ૨૦૧૭, ૩૯ - ૪૨
ફૂલની ચરી (જિતેન્દ્ર વ્યાસ) - મધુસૂદન પારેખ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૬, ૨૨ - ૪
ફૂલોની પાંખ પર (જયંત ડાંગોદરા) - અનિલ ચાવડા, કુમાર, એપ્રિલ, ૨૦૧૬, ૫૦
                                    - અશોક ચાવડા, કવિલોક, જાન્યુ - ફેબ્રુ, ૨૦૧૭, ૩૪ - ૭
                                    - બિપિન આશર, તાદર્થ્ય, જાન્યુ, ૨૦૧૬, ૨૬ - ૩૧
                                    - રમેશ આચાર્ય, શબ્દસૃષ્ટિ, મે, ૨૦૧૬, ૮૧ - ૪
ફોરાં (દિવ્યાક્ષી શુકલ) - સંધ્યા ભટ્ટ, તાદર્થ્ય, ઑક્ટો, ૨૦૧૯, ૩૬ - ૮ , એજ, મોનોઈમેજ, જૂન, ૨૦૧૯, ૨૩ - ૬
બકુલ, જૂઈ, પારિજાત (પીયૂષ પંડ્યા ‘જ્યોતિ’) - દક્ષા વ્યાસ, બુદ્ધિપ્રકાશ, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૪૦ - ૧
                                              - ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા, કુમાર, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૫૧ - ૨
                                              - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૬, ૨૧ - ૩
                                              - શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, બુદ્ધિપ્રકાશ, જાન્યુ, ૨૦૧૭, ૪૭ - ૯
બનારસ ડાયરી (હરીશ મીનાશ્રુ) - દક્ષા ભાવસાર, એતદ્દ, ડિસે, ૨૦૧૭, ૪૯ - ૬૫
                                 - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૭, ૧૨૮ - ૯
                                 - રાજેશ પંડ્યા, પ્રત્યક્ષ, જુલાઇ - સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૭ - ૧૨
બહિષ્કૃત ફૂલો (નીરવ પટેલ) - આનંદ જે. વસાવા, હયાતી, માર્ચ - જૂન, ૨૦૨૦, ૪૮ - ૫
                             - મનોજ પરમાર, દલિતચેતના, જૂન, ૨૦૧૯, ૩૩ - ૫
બાહુક (ચિનુ મોદી) - રાજેશ પંડ્યા, શબ્દસર, મે - જૂન, ૨૦૧૭, ૨૪૫ - ૫૮
બ્રહ્મવાણી છે ગઝલ (હેમા ઉદય મહેતા) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, નવે, ૨૦૧૮, ૨૭ - ૯
ભીતર ચાલે આરી (અશ્વિન ચંદારાણા) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૩૪ - ૫
ભીંત ખખડાવી તો ખૂલી (કુલદીપ કારિયા) - નીપા ભટ્ટ, નવનીતસમર્પણ, જૂન, ૨૦૧૭, ૧૨૦ - ૨૧
                                            - સંધ્યા ભટ્ટ, બુદ્ધિપ્રકાશ, એપ્રિલ, ૨૦૧૭, ૨૧ - ૨
મતલબ સાફ છે (જયંત કોરડિયા) - ચંદ્રકાન્ત પટેલ‘સરલ’, કવિલોક, માર્ચ - એપ્રિલ, ૨૦૧૮, ૩૩ - ૬, એજ, ધબક, જૂન, ૨૦૧૮, ૩૬ - ૪૧
મને પ્રેમ કર (રિષભ મહેતા) - હિતેન્દ્ર જોશી, તાદર્થ્ય, જુલાઇ, ૨૦૧૮, ૨૯ - ૩૨
મલકાતો ગુલમહોર (મોનાલી શાહ) - વિરંચી ત્રિવેદી, ધબક, જૂન, ૨૦૧૬, ૩૬ - ૪૦
મંથન (રમણ વોરા) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૨૭ - ૯
મા (ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’) - રશીદ મીર, ધબક, માર્ચ, ૨૦૧૬, ૪૨ - ૩
માટી અને મેઘ (મણિલાલ હ. પટેલ) - દક્ષા ભાવસાર, શબ્દસૃષ્ટિ, ઑક્ટો. ૨૦૧૮, ૮૦ - ૬
માણસ તોયે મળવા જેવો (મકરંદ મુસળે) - ગુણવંત વ્યાસ, કવિલોક, મે - જૂન, ૨૦૧૬, ૩૯ - ૪૦
મારી અવેજીમાં (મદનકુમાર અંજારિયા ‘ખ્વાબ’) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૧૫ - ૬
મુકામ પોસ્ટ ગઝલ (કીર્તિકાન્ત પુરોહિત) - મધુસૂદન મ. વ્યાસ, ધબક, સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૪૮ - ૫૦, એજ, કુમાર, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૫૩ - ૪
મેડિટેશન (મધુ કોઠારી) - કિરીટ દવે, તાદર્થ્ય, જૂન, ૨૦૧૮, ૪૮ - ૯
                       - પ્રભુદત્ત ભટ્ટ, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૧૮,
                       - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, જાન્યુ, ૨૦૧૮, ૪૫ - ૮
મોર્નિંગ ડ્યૂ (રમેશ પટેલ) - મધુ કોઠારી, બુદ્ધિપ્રકાશ, મે, ૨૦૧૭, ૩૭ - ૮
મૌનના મુકામ પર (ભી. ન. વણકર) - મહેશ જાદવ, દલિતચેતના, ડિસે, ૨૦૧૮, ૨૪ - ૩૨
મૌનની મહેફિલ (હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ) - રોહિત ગોંડલિયા, બુદ્ધિપ્રકાશ, મે, ૨૦૧૭, ૫૩ - ૪
યશવંત ત્રિવેદીની ગીતમાધુરી (સં. સવિતા ભોજવાની) - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, જુલાઇ, ૨૦૧૯, ૫૦ - ૧
યદા તદા ગઝલ (સ્નેહી પરમાર) - મધુસૂદન મ. વ્યાસ, ધબક, જૂન, ૨૦૧૮, ૪૨ - ૩
                                 - રમણ સોની, પ્રત્યક્ષ, જુલાઇ - સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૨૮
યાદ (ભી. ન. વણકર) - દાન વાઘેલા, દલિતચેતના, મે, ૨૦૧૭, ૨૩ - ૭
રતન (ચં. ચી. મહેતા) - પ્રફુલ્લ રાવલ, બુદ્ધિપ્રકાશ, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૩૧ - ૯
રંગમતી નાગમતી (સં. હરકિસન જોષી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જુલાઇ, ૨૦૧૮, ૨૨ - ૪
રૂપ એક, રંગ અનેક (એસ. એસ. રાહી) - શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, બુદ્ધિપ્રકાશ, મે, ૨૦૧૬, ૫૪
લખું છું (પીયૂષ ઠક્કર) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૧૬, ૨૬ - ૯
                        - સેજલ શાહ, પ્રત્યક્ષ, નવે, ૨૦૧૭, ૧૬ - ૯
લહેરાતી દીવાલો (પ્રભુ પહાડપુરી) - મધુસૂદન મ. વ્યાસ, તાદર્થ્ય, એપ્રિલ, ૨૦૧૯, ૩૧ - ૪
લાલલીલીજાંબલી (ભરત વિંઝુડા) - ધ્વનિલ પારેખ, પરબ, જાન્યુ, ૨૦૨૦, ૬૧ - ૩
લાલિત્ય, ષડ્જ અને હસે તેનું ના ખસે (લલિત વર્મા) - રમેશ પુરોહિત, કવિતા, જાન્યુ - ફેબ્રુ, ૨૦૧૭, ૩૮ - ૪૨
લિખિતંગ સહી દસ્તક પોતે (દિલીપ મોદી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૧૯, ૨૭ - ૩૦
લીલેરો ઢાળ (પ્રિયકાંત મણિયાર) - રમણ સોની, બુદ્ધિપ્રકાશ, નવે, ૨૦૨૦, ૧૯ - ૨૧
વખાર (સિતાંશુ યશશ્ર્વદ્ર) - રાઠોડ જિતલ, તાદર્થ્ય, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૩૨ - ૯
વલસાડી હાઇકુ (સં. મનોજ દરૂ, અમૃત દેસાઇ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૧૬, ૨૨ - ૫
વસ્તુપર્વ (રાજેન્દ્ર પટેલ) - નીપા ભટ્ટ, નવનીતસમર્પણ, મે, ૨૦૧૭, ૧૨૫ - ૨૬
વહેતું તેજ (ગીતા નાયક) - દક્ષા ભાવસાર, એતદ્દ, ડિસે. ૨૦૨૦, ૮૮ - ૯૭
વળાંક પર (કીર્તિકાન્ત પુરોહિત) - સતીશ ડણાક, બુદ્ધિપ્રકાશ, નવે, ૨૦૧૮, ૪૪ - ૬
વાસ્યાં કમાડ હવે ખોલો (રમણ વાઘેલા) - પ્રવીણ ગઢવી, બુદ્ધિપ્રકાશ, નવે, ૨૦૧૭, ૩૨ - ૪
વિચ્છેદ (મણિલાલ હ. પટેલ) - કિશોરી ચંદારાણા, બુદ્ધિપ્રકાશ, નવે, ૨૦૧૭, ૧૮ - ૨૧
વિષાદઘર (વિરંચિ ત્રિવેદી) - કુમાર જૈમિનિ શાસ્ત્રી, તાદર્થ્ય, નવે, ૨૦૧૮, ૨૮ - ૩૭
વીરમાયા (સં. નરસિંહદાસ વણકર) - મોહનભાઇ જે. ચાવડા, દલિતચેતના, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૩૦ - ૪
વૃદ્ધશતક (કમલ વોરા) - દક્ષા ભાવસાર, શબ્દસૃષ્ટિ, જૂન, ૨૦૧૭, ૮૦ - ૯૬
                       - મણિલાલ હ. પટેલ, પરબ, એપ્રિલ, ૨૦૧૭, ૬૦ - ૪
                       - સુમન શાહ, ફાર્બસસભા ત્રૈમાસિક, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૧૮, ૪૮ - ૬૦
વીંઝું છું સૂર્ય ગોફણે (કિસન સોસા) - રમણ વાઘેલા, બુદ્ધિપ્રકાશ, જાન્યુ, ૨૦૧૭, ૩૫ - ૯
વેદનાની વચ્ચે ઊભો છું હું (ધૂની માંડલિયા) - મહેન્દ્ર જોશી, પરબ, સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૭૯ - ૮૦
શબદની સવારી (ભરત વાળા) - શિવજી રૂખડા, દલિતચેતના, માર્ચ, ૨૦૧૬, ૧૯ - ૨૧
શબ્દ થઈને (તરુણ જાની) - હર્ષદ ત્રિવેદી, કુમાર, સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૫૪ - ૫
શબ્દશ્રી (સં. સુંદરમ ટેલર, અન્ય) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, નવે, ૨૦૧૮, ૨૩ - ૭
શાશ્ર્વતી (દિવ્યાક્ષી શુકલ) - વિરંચિ ત્રિવેદી, બુદ્ધિપ્રકાશ, મે, ૨૦૧૮, ૪૫ - ૭
શાહીનું ટીપું (રમણીક સોમેશ્વર) - જયેશ ભોગાયતા, તથાપિ, જૂન - નવે, ૨૦૧૯, ૬૬ - ૯
                                - હિમ્મત જોશી, બુદ્ધિપ્રકાશ, જાન્યુ, ૨૦૨૦, ૧૪ - ૭
શું સમજે છે એના મનમાં? (હેમા ઉદય મહેતા) - દિનેશ દેસાઇ, કવિલોક, નવે - ડિસે, ૨૦૨૦, ૩૪ - ૫
                                                - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૨૦, ૨૫ - ૭
શૂન્યમાં આકાર (સંધ્યા ભટ્ટ) - દક્ષા વ્યાસ, પરબ, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૯, ૭૩ - ૬
શ્યામ રંગ સમીપે (હરીશ વટાવવાળા) - દીનેશ ડોંગરે, કવિલોક, જુલાઇ - ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭, ૩૭ - ૯
                                       - ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ, કુમાર, ફેબ્રુ, ૨૦૧૮, ૫૨ - ૩
ષડજ (લલિત વર્મા) - નીપા ભટ્ટ, નવનીતસમર્પણ, મે, ૨૦૧૭, ૧૨૪ - ૨૫
શ્વાસોનાં શિલ્પ (યોસેફ મેકવાન) - ધીરેન્દ્ર મહેતા, કુમાર, મે, ૨૦૧૮, ૫૧ - ૨
શ્વેત સમુદ્રો (ચિનુ મોદી) - ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૮, ૩૨ - ૬
સત્તરાક્ષરું (સં. રમેશ પટેલ) - યોસેફ મેકવાન, બુદ્ધિપ્રકાશ, મે, ૨૦૧૮, ૫૧ - ૩
સમય તો થયો (સંધ્યા ભટ્ટ) - પ્રફુલ્લ રાવલ, કુમાર, નવે, ૨૦૨૦, ૪૬
સમયનો દસ્તાવેજ (યોસેફ મેકવાન) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૬ - ૮
સમુદ્ર છલકે છે (હર્ષદ ચંદારાણા) - હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ, પરબ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૭, ૬૩ - ૭૧
સવાર લઈને (અનિલ ચાવડા) - ભરત સોલંકી, દલિતચેતના, મે, ૨૦૧૬, ૧૭ - ૨૧
                                - રોહિત ગોંડલિયા, બુદ્ધિપ્રકાશ, ફેબ્રુ, ૨૦૧૬, ૨૭ - ૮
સહસા (જશવંત લ. દેસાઇ) - દક્ષા વ્યાસ, પરબ, ડિસે, ૨૦૧૭, ૫૭ - ૯
                           - સંધ્યા ભટ્ટ, કુમાર, માર્ચ, ૨૦૧૭, ૫૨ - ૩
સંભૂતિ (સોલિડ મહેતા) - નટવર આહલપરા, તાદર્થ્ય, માર્ચ, ૨૦૧૮, ૪૮ - ૫૦
                       - માય ડિયર જયુ, કવિલોક, નવે - ડિસે, ૨૦૧૬, ૩૭ - ૮
સંવાદ - વિસંવાદ (ધીરુ પરીખ) - યોસેફ મેકવાન, પરબ, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮, ૬૭ - ૭૨
સાખીમાળા (હરકિસન જોષી) - બિપિન આશર, તાદર્થ્ય, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬, ૧૫ - ૨૧
સામે છે અંધારા ત્યારે (એ. કે. ડોડિયા) - મોહનભાઇ ચાવડા, દલિતચેતના, નવે, ૨૦૧૮, ૨૫ - ૩૦
સાલી. . વાટ લાગી ગઈ (ગિરિરાજ બ્રહ્મભટ્ટ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૮, ૧૮ - ૯
સાંજને સૂને ખૂણે (મીનાક્ષી ચંદારાણા) - ઉર્વીશ વસાવડા, પરબ, નવે, ૨૦૧૮, ૮૩ - ૫
                                      - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૨૩ - ૬
સાંપ્રત ગુજરાતી કવિતા (સં. રાજેન્દ્ર પટેલ) - રમણ સોની, પ્રત્યક્ષ, જુલાઇ - સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૨૭ - ૮
સામાન્ય - અસામાન્ય (વ્રજનાથ રથ, અનુ. રેણુકા સોની) - અરુણા જાડેજા, પરબ, જુલાઇ, ૨૦૧૮, ૬૭ - ૭૧
સીતાજીની કાંચળી (કૃષ્ણાબાઈ) - ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પ્રત્યક્ષ, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૧૬, ૨૩ - ૬
સૂરજ થવાનું શમણું (દીપક પરમાર) - હાર્દિક પ્રજાપતિ, દલિતચેતના, ઑક્ટો, ૨૦૧૯, ૨૩ - ૭
સૂર્યમ (ચંદ્રકાન્ત નિર્મલ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, ઑક્ટો, ૨૦૧૯, ૨૩ - ૫
સૈરન્ધ્રી (વિનોદ જોશી) - અમૃત ગંગર, તથાપિ, ડિસે - ફેબ્રુ, ૨૦૧૯, માર્ચ - મે, ૨૦૧૯, ૧૨ - ૮
                        - જયેશ ભોગાયતા, તથાપિ, ડિસે - ફેબ્રુ ૨૦૧૯ - ૨૦, માર્ચ - ઑગસ્ટ - ૨૦૨૦, ૧૦૧ - ૦૯
                        - મીનળ દવે, તથાપિ, ડિસે - ફેબ્રુ, ૨૦૧૯, માર્ચ - મે, ૨૦૧૯, ૨૪ - ૮
                        - રાજેશ્વરી પટેલ, પદ્ય, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૧૯, ૫૦ - ૪
                        - રાધેશ્યામ શર્મા, પરબ, મે, ૨૦૧૯, ૭૩ - ૬
                        - હસુ યાજ્ઞિક, શબ્દસૃષ્ટિ, જૂન, ૨૦૧૯, ૭૪ - ૮૦
સ્મરણસંહિતા (નરસિંહરાવ દિવેટિયા) - હસિત મહેતા, પરબ, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૫૨ - ૬૨
હથેળીમાં કૂંપળ (ઉમેશ જોશી) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, મે, ૨૦૧૮, ૧૭ - ૮
હથેળીમાં સાક્ષાત સરસતી (જિગર જોશી) - કીર્તિકાન્ત પુરોહિત, કુમાર, માર્ચ, ૨૦૨૦, ૫૬
                                          - સતીન દેસાઇ, તાદર્થ્ય, જૂન, ૨૦૧૯, ૩૯ - ૪૬
હમ્પીના ખડકો (ચન્દ્રશેખર કંબાર, અનુ. હરીશ મીનાશ્રુ) - દિલીપ ઝવેરી, સમીપે, જાન્યુ - જૂન, ૨૦૧૮, ૧૦૦ - ૦૫
                                                      - મણિલાલ હ. પટેલ, તથાપિ, સપ્ટે - નવે, ૨૦૧૭, ૫૮ - ૬૨
હ્રદયદાહ (હિતેન્દ્ર હિતકર) - મોહનભાઇ જે. ચાવડા, દલિતચેતના, મે, ૨૦૧૯, ૨૬ - ૩૨
હ્રદયલિપિ (ભારતી રાણે) - દક્ષા વ્યાસ, પરબ, જૂન, ૨૦૧૭, ૭૫ - ૮, એજ, બુદ્ધિપ્રકાશ, ઑક્ટો, ૨૦૨૦, ૪૩ - ૪
હવા પર લખી શકાય (શોભિત દેસાઇ) - નીપા ભટ્ટ, નવનીત સમર્પણ, નવે, ૨૦૧૭, ૧૨૭ - ૨૮
હાકલના પડઘા (પ્રતાપસિંહ ડાભી) - રાજેશ વ્યાસ મિસ્કીન, ધબક, જૂન, ૨૦૧૬, ૪૯ - ૫૨
હાથ સળગે છે હજી (પીયૂષ ચાવડા) - જિજ્ઞેશ ઠક્કર, બુદ્ધિપ્રકાશ, ફેબ્રુ, ૨૦૨૦, ૧૫ - ૮
                                     - વર્ષા એલ. પ્રજાપતિ, તાદર્થ્ય, નવે, ૨૦૧૯, ૨૪ - ૪૨
હું તો અજવાળાને વાંચું (પુનિત રાવલ) - મધુ કોઠારી, મોનોઈમેજ, જાન્યુ, ૨૦૧૭, ૨૯ - ૩૧
હું, લાગણી. . . હેન્ડલ વિથ કેર (રાધિકા પટેલ) - નિસર્ગ આહિર, તાદર્થ્ય, ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭, ૪૨ - ૭
                                            - નીપા ભટ્ટ, નવનીતસમર્પણ, એપ્રિલ, ૨૦૧૮, ૧૨૫ - ૨૬
હેલી (દિવ્યાક્ષી શુકલ) - દક્ષા દિનેશ ભાવસાર, તાદર્થ્ય, નવે, ૨૦૧૮, ૪૪ - ૭
હોવાપણાની મોજ (હરીશ વટાવવાળા) - કુમાર જૈમિનિ શાસ્ત્રી, તાદર્થ્ય, જૂન, ૨૦૧૭, ૨૬ - ૩૩
ળળળ (પ્રતિષ્ઠા પંડ્યા) - જયેશ ભોગાયતા, તથાપિ, જૂન - નવે, ૨૦૧૯, ૬૯ - ૭૨