ગુજરાતી સામયિક લેખ સૂચિ − ૨૦૧૬ થી ૨૦૨૦/નવલકથા/નવલકથા અભ્યાસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

અઢારસો સત્તાવનના મુકિતસંગ્રામને અનુલક્ષીને લખાયેલી નવલકથાઓ - શશીકાન્ત ડી. પટેલ, તાદર્થ્ય, ફેબ્રુ, ૨૦૧૭, ૨૯ - ૩૮
ઈશ્વર પેટલીકરની નવલકથાઓમાં શિક્ષણ નિર્દેશ - ઈશ્વર પરમાર, તાદર્થ્ય, જાન્યુ, ૨૦૧૭, ૩૧ - ૫
ગુજરાતી નવલકથામાં નારીવાદનું પ્રવર્તન - અમૃત જાદવ, દલિતચેતના, ડિસે, ૨૦૧૬, ૨૭ - ૩૧
ગુજરાતીમાં સાગરકથા: કેટલાક સંકેતો - ધીરેન્દ્ર મહેતા, એતદ, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૧૮, ૯૦ - ૨
જાતર (મફત ઓઝા) નું પાત્રવિધાન - કનુ ખદડિયા, તાદર્થ્ય, ઑક્ટો, ૨૦૧૭, ૩૦ - ૫
ઝેર તો પીધાં છે. . . (દર્શક) : અધૂરા ઇતિહાસની સમસ્યા ? - વિષ્ણુ પંડ્યા, શબ્દસૃષ્ટિ, ડિસે, ૨૦૧૮, ૭ - ૧૫
 (નવલકથાકાર) ડેવિડ હર્બટ લૉરેન્સ - સુરેશ શુક્લ, પરબ, જાન્યુ, ૨૦૧૭, ૩૪ - ૪૫
તત્વમસિ નવલકથામાં આદિવાસી જનજીવન - બાબુ પટેલ, શબ્દસૃષ્ટિ, સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૮૦ - ૩
દરિયા (જોસેફ મેકવાન) ની પાત્રસૃષ્ટિ - હાસ્યદા પંડ્યા, હયાતી, સપ્ટે, ૨૦૧૯, ૩૨ - ૭
દર્શકની નવલકથાઓમાં નારીપાત્રો –પારુલ કંદર્પ દેસાઇ, બુદ્ધિપ્રકાશ, મે, ૨૦૧૬, ૧૨ - ૯
ધારાવાહિક નવલકથા - દીપક મહેતા, શબ્દસૃષ્ટિ, ઑક્ટો, ૨૦૧૯, ૫૭ - ૬૦
ધીરુબહેન પટેલની નવલકથાઓ - તાવિયાડ સંગીતા કે. , પરિવેશ, એપ્રિલ - સપ્ટે, ૨૦૧૭, ૪૧ - ૭
નવલકથામાં ‘કેન્દ્ર’નો વિચાર - ઓરહાન પામુક, અનુ. હેમંત શાહ, ફાર્બસસભા ત્રૈમાસિક, જુલાઇ - ડિસે, ૨૦૧૬, ૨૩ - ૩૪
નારીવાદ અને મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી - નયના આંટાળા, શબ્દસર, જુલાઇ, ૨૦૧૬, ૬૦ - ૩
બસંતી (ભીષ્મ સાહની) નવલકથામાં નારી છબીનું નિરૂપણ - મનાલી જોષી, પરિવેશ, જાન્યુ - માર્ચ, ૨૦૨૦, ૩૧ - ૬
ભગવતીકુમાર શર્મા - નવલકથાકાર લેખે - રમેશ ઓઝા, ફાર્બસસભા ત્રૈમાસિક, એપ્રિલ - જૂન, ૨૦૧૭, ૩૩ - ૪૮
ભારતીય નવલકથામાં દ્રૌપદી - ઈશિતા દવે, શબ્દસૃષ્ટિ, ઑક્ટો, ૨૦૨૦, ૭૨ - ૫
રઘુવીર ચૌધરીની ગોકુળ નવલકથામાં કૃષ્ણચરિત્ર - માનસી પરીખ, બુદ્ધિપ્રકાશ, સપ્ટે, ૨૦૧૬, ૪૧ - ૨
રઘુવીર ચૌધરીની નવલકથાઓમાં સામાજિક અને રાજકીય સંપ્રજ્ઞતા - શરીફા વીજળીવાળા, પરબ, ફેબ્રુ, ૨૦૨૦, ૪૯ - ૬૦
વિદ્યાધર નાયપાલનું ભારત દર્શન - હિમાંશી શેલત, સમીપે, જુલાઇ - સપ્ટે, ૨૦૧૮, ૭૦ - ૭
સમકાલીન નવલકથામાં ભાષાકર્મ - યોગેન્દ્ર વ્યાસ, શબ્દસૃષ્ટિ, ઑક્ટો, ૨૦૧૬, ૮ - ૧૪
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ : ૧ - ૨ સર્જનમાં તો ખરું જ, વિવેચનમાંય સમ્યક દ્રષ્ટિનો અભાવ - દિનેશ ભદ્રેસરિયા, હયાતી, સપ્ટે - ડિસે, ૨૦૨૦, ૩૭ - ૫૨
હાસ્યરસિક નવલકથાનું સ્વરૂપ - હરિભાઇ એલ. વાળા, તાદર્થ્ય, માર્ચ, ૨૦૧૭, ૨૬ - ૩૩
હુહુ (નરોત્તમ પલાણ) ની ઐતિહાસિકતા - પ્રદ્યુમ્ન ખાચર, શબ્દસૃષ્ટિ, જાન્યુ, ૨૦૨૦, ૭૮ - ૮૮