જનપદ/પ્રારંભિક

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


જનપદ

કાનજી પટેલ

સાહચર્ય પ્રકાશન

જનપદ
કાવ્યસંગ્રહ
કાનજી પટેલ

JANPAD
Collection of Poems
Kanji Patel


© સુખી પટેલ


પ્રથમ આવૃત્તિ
મે ૧૯૯૧


મૂલ્ય
રૂપિયા ૪૦-૦૦


મુખ્ય વિક્રેતા
નવભારત સાહિત્ય મંદિર
૧૩૪, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુબઈ ૪૦૦ ૦૦૨.
જૈન દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ ૩૯૦ ૦૦૧.


પ્રકાશક
ગીતા નાયક
સાહચર્ય પ્રકાશન
૧૨ ચેતન-એ, રાજાવાડી રોડ, ઘાટકોપર પૂર્વ
મુબઈ ૪૦૦ ૦૭૭.

મુદ્રક
ન્યુ એજ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
ભૂપેશ ગુપ્તા ભુવન, ૮૫, સયાની રોડ, પ્રભાદેવી,
મુંબઈ ૪૦૦ ૦૨૫.

સૌજન્ય
બળવંત કે. પટેલ

આવરણ
અતુલ ડોડીયા
(સૌરભ સોસાયટી – બપોરના બાર ચિત્રનો અંશ)

પૃષ્ઠભૂષા
માયા મલ્ટીમિડિયા
મુંબઈ ૪૦૦ ૦૧૩.
દેશકાળમાં આણી
ચિંધી દે’રી
ત્યારની ઘડી
ને આજનો દન


પૂજ્ય માતા અંબાબેન, પિતા રાયજીભાઈને

ઋણ – ભૂમિકા
□ ભરત ગીતા નાયક
રચના પ્રક્રિયાથી પ્રકાશન પર્યંત
પળેપળ અવિરામ
સહ્રદયી લેહ
□ નૈશિલ મહેતા
શબ્દના દૃશ્યરૂપથી સંવાદમાં
પ્રાણ ફૂંકવાનું બીડું
□ અતુલ ડોડીયા
કૃતિ ધબકાર સુણી સંગ્રહનું
સ-કલ એક ચિત્રે આકલન
એતદ, પરબ, વિ, ખેવના, કંકાવટી, વિશ્વમાનવ, દસમો દાયકો
આમાંની કેટલીક રચનાઓ એમાં સૌ પહેલી પ્રગટી