ધ રેવન કાવ્યરચનાનો અનુવાદ/સંદર્ભ ગ્રંથો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
સંદર્ભ ગ્રંથો


ઓલ્ટર્ટન માર્ગેરિટ (ચયનકાર, ૧૯૬૨) : એડગર એલન પો

ક્રેગ હાર્ડિન (સંપાદક) (અમેરિકન સેન્ટર સિરીઝ, હિલ એન્ડ વેન્ગ, ન્યૂયોર્ક)

એન્ડરસન કાર્લ એલ (૧૯૭૩) : ધ સ્કેન્ડિનેવિયન રિસ્પાન્સ ટુ હિઝ લાઈફ એન્ડ વર્ક (હિલ એન્ડ વેન્ગ, ન્યૂયોર્ક)

ઓબર વોરન યુ. (સંપાદકો, ૧૯૬૯) : ધ એનિગ્મા ઓવ પો બર્ટનેસ પોલ સીટી વિલ્યમ આર (ડી.સી.હીથ એન્ડ કું બોસ્ટન)

કાર્લસન એરિક ડબલ્યૂ એન બાર્બર (સંપાદકો ૧૯૬૯) : ધ રેક્ગિનિશન ઓવ એડગર એલન પો. (ધ યુનિવર્સિટી ઓવ મિશિગન પ્રેસ) કાર્લસન એરિક ડબલ્યૂ (૧૯૮૭) : ક્રિટિકલ એસેયઝ ઓન એડગર એલન પો (જી.કે. હોલ એન્ડ કું. બોસ્ટન) કેસ્ટરટન ડેવિડ બી. (સંપાદક, ૧૯૭૩)ઃ ક્રિટિકસ ઓન પો : (યુનિવર્સિટી ઓવ મિયામિ પ્રેસ, ફ્લોરિડા) ડેવિડસન એડવર્ડ એચ(૧૯૭૬) પો : ક્રિટિકલ સ્ટડી (ધ બેલ્કનેપ પ્રેસ ઓવ હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી પ્રેસ) થોમ્સન જી. આર. પોઝ ફિક્શનઃ રોમેન્ટિક આયરની ઇન ધ ગોથિક ટેલ્સ (ધ યુનિવર્સિટી ઓવ ડિસ્કોન્સિન પ્રેસ) ાનાકામુરા જુનિચિ (૧૯૫૭) એડગર એલન પોઝ રિલેશન વિથ ન્યૂ ઇન્ગેલન્ડ (ધ હોકુસીડો પ્રેસ) નેપ બેટિના એલ (૧૯૮૪) એડગર એલન પો (ઉન્ગેર ન્યૂયોર્ક) પેઈન્ટર એફ. વી. એન (૧૯૬૮) : પોએટ્‌સ ઓવ ધ સાઉથ (બૂક્સ ફોર લાઈબ્રેરી પ્રેસ, ફ્રી પોર્ટ, ન્યૂયોર્ક) પેરિનિ જે (૧૯૯૩) : ધ કોલંબિયા હિસ્ટ્રી ઓવ અમેરિકન પોએટ્રી (કોલંબિયા યુનિવર્સિટી પ્રેસ, ન્યૂયોર્ક) પેરિનિ જે (સંપાદક, ૧૯૯૬) : ધ કમ્પલીટ પોએટ્રી ઓવ એડગર એલન પો. (સિગ્નટ કલેસિક) પ્રેસકોટ ફ્રેડરિક સી. (૧૯૮૧) : સિલેકશનન્સ ફ્રોમ ધ ક્રિટિક્સ રાઈટિંગ્સ ઓવ એડગર એલન પો. (ગોર્ડિયન પ્રેસ, ન્યૂયોર્ક) ફિલિપ્સ ઇલિઝાબેથ (૧૯૭૯) : એડગર એલન પો એન અમેરિકન ઇમેજિનેશન : થ્રી એસેયઝ (નેશનલ યુનિવર્સિટી પબ્લિકેશન કેનિકટ પ્રેસ, પોર્ટ વોશિંગ્ટન ન્યૂયોર્ક) બુરાનેલી વિન્સેન્ટ (૧૯૭૭) : એડગર એલન પો (ક્વેયન પબ્લિસર્સ, વોસ્ટન) બ્રેડલી હાલ્ડીન (૧૯૫૩) : ગ્લોરિયસ ઇન્સેન્સ (કેનિક્ટ પ્રેસ, પોર્ટ વોશિગ્ટન, ન્યૂયોર્ક) બ્રેનર રિકા (૧૯૩૮) : ટ્‌વેલ્થ અમેરિકન પોએટ્‌સ બિફોર ૧૯૦૦ (બૂક્સ ફોર બાઈબ્રેરી પ્રેસ, ફી પોર્ટ, ન્યૂયોર્ક) બ્લૂમ હેરલ્ડ (૧૯૮૫) : એડગર એલન પો (મોર્ડન ક્રિટિકલ બૂઝ) (ચેલ્સી હાઉસ પબ્લિસર્સ , ન્યૂયોર્ક) મર્ખેન એડવિન (ચયન, ૧૯૭૭) : ધ બૂક ઓવ અમેરિકન પોએટ્રી (ક્રેન્ગર બૂક્સ, મિયામિ ફ્લોરિડા) મે ચાર્લ્સ ઈ (૧૯૯૧) : એડગર એલન પો : અ સ્ટડી ઓવ ધ શોર્ટ ફિક્સન (ટ્‌વાયન પબ્લિસર્સ, બોસ્ટન) રેગન રોબર્ટ (સંપાદક, ૧૯૬૭) પો (ટ્‌વેન્ટિએથ સેન્ચરી ન્યુઝ) પ્રિન્ટસ હોલ ઈન્કોર્પોરેશન એંગલવૂડ કિલક્સ ન્યૂજર્સી) રોબટ્‌ર્સ જેમ્સ એલ : પોઝ શોર્ટ સ્ટોરીઝ (ઇન્કોર્પોરેટેડ લિંકન નેબ્રેસ્કા ૬૮૫૦૧) લી. રોબર્ટ એ (૧૯૮૫) : નાઈનટિન્થ સેન્ચરિ અમેરિકન પોએટ્રી (સિઝન એન્ડ બર્નેસ એન્ડ નોબલ) વાગેનનેકટ એડવર્ડ (૧૯૬૩) : ધ મેન બિયાન્ડ ધ લેજન્ડ (ન્યૂયોર્ક ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી પ્રેસ) વેગનેર હાયટ્‌ એચ (૧૯૬૮) : અમેરિકન પોએટ્‌સ : ફ્રોમ ધ પ્યુરટન ટુ ધ પ્રેઝન્ટ (હોટન મિફલિન કુ. બોસ્ટન) સિલ્વરમન કેનેથ (સંપાદક, ૧૯૯૩) : ન્યૂ એસેયૂઝ ઓન ધ પોઝ પેજર ટેલ્સ (કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પ્રેસ) હોફમન ડેનીયલ (૧૯૨૩)ઃ પો પો પો પો પો પો પો (ડબલડે એન્ડ કું ઇન્કોર્પોરેશન ગાર્ડન સિટી, ન્યૂયોર્ક)લેખકનાં અન્ય પુસ્તકો


કાવ્યસંગ્રહો
મહેરામણ (૧૯૬૨) : કાન્ત તારી રાણી (૧૯૭૧) : પક્ષીતીર્થ (૧૯૮૮) બ્લેક ફોરેસ્ટ (૧૯૮૯) : આવાગમન (૧૯૯૯)

વિવેચનસંગ્રહો
અપરિચિત અ અપરિચિત બ (૧૯૭૫) : હદ પારના હંસ અને આલ્બેટ્રોસ (૧૯૭૫); મધ્યમાલા (૧૯૮૩); પ્રતિભાષાનું કવચ (૧૯૮૪); સંસર્જનાત્મક કાવ્યવિજ્ઞાન (૧૯૮૫); વિવેચનનો વિભાજિત પટ (૧૯૯૦); ગ્રન્થઘટન (૧૯૯૪); સુરેશ જોષી (૧૯૯૬) અનેકાયન (૧૯૯૮); દલપતરામ (૧૯૯૯); અનુઆધુનિકતાવાદ (૧૯૯૯)

સંપાદનો
વનશ્રી (દેવજી રા. મોઢાનાં કાવ્યોનું સંપાદન : ૧૯૬૩) ; આધુનિક સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ (અન્ય સાથે, ૧૯૮૬) વિશિષ્ટ સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ (૧૯૮૮); નવલરામ (૧૯૮૮); વિવેચક ઉમાશંકર (૧૯૮૯); ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તાકોશ (અન્ય સાથે ૧૯૯૦); ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ભાગ-૨ (અર્વાચીન, મુખ્ય સંપાદક ૧૯૯૦); ગુજરાતી સાહિત્યનો નવમો દાયકો (અન્ય સાથે, ૧૯૯૧); નવમા દાયકાની કવિતા (અન્ય સાથે ૧૯૯૨); અનુઆધુનિકતાવાદ (અન્ય સાથે, ૧૯૯૩); તુલનાત્મક કાવ્યશાસ્ત્ર (અન્ય સાથે, ૧૯૯૪); જયંત ખત્રીની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ (૧૯૯૪); કવિતાસંચયઃ ૧૯૯૩ (૧૯૯૫); ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ભાગ-૩ (સાહિત્યિક પ્રકીર્ણ, મુખ્ય સંપાદક ૧૯૯૬) ગુજરાતી આત્મકથાલેખન (૧૯૯૮).

અનુવાદો
કલ્પો કે કલ્પના મરી પરવારી છે (બૅકેટ, ૧૯૭૯); ‘Contemporary Gujarati Poetry’ (૧૯૭૨); દુઈનો કરુણિકાઓ (રિલ્ક, ૧૯૭૬); સોનેટ્‌સ ટુ ઓર્ફિયસ (રિલ્ક, ૧૯૦૭); મૈથિલી સાહિત્યનો ઇતિહાસ (૧૯૮૭); ઇથાકા અને જેરુસલેમ (૧૯૯૬); ‘ધ રેવન’ (એડગર એલન પો, ૧૯૯૯).