પરિષદ-પ્રમુખનાં ભાષણો૨/મુખપૃષ્ઠ-2

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


મુખપૃષ્ઠ-2પરિષદ-પ્રમુખોનાં ભાષણો
(ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનાં ૧૪થી ૨૭માઅધિવેશનના પ્રમુખોનાં ભાષણોનો સંગ્રહ)
ભાગ-૨

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
પ્રાપ્તિસ્થાન:
ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ-૧


Parishad Pramukhna Bhashano-2