પરિષદ-પ્રમુખનાં ભાષણો/પ્રકાશન માહિતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


પ્રકાશન માહિતી

પ્રકાશક:
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
માટે
ડૉ. મણિલાલ પટેલ
ભારતીય વિદ્યા ભવન
નવગુજરાત
અંધેરી : મુંબઈ


પ્રથમ આવૃત્તિઃ પ્રત 500
નવેમ્બરઃ 1941
ચાર રૂપિયા

મુદ્રક:
મણિલાલ કલ્યાણદાસ પટેલ
શ્રી સૂર્યપ્રકાશ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ
પાંચ કુવા દરવાજા બહાર
અમદાવાદ