પ્રત્યંચા/સૂર્ય અને ચન્દ્ર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


સૂર્ય અને ચન્દ્ર

સુરેશ જોષી

સૂર્ય

થાકી ગયો મધ્યાહ્નનો સૂરજ
તેજની ડંફાશના બોજાથકી;
જૂઇની કળીને ખભે
ટેકવી માથું શિશુશો ઢળી પડ્યો!

ચન્દ્ર

અવાવરુ વાવતણે ઊંડાણે
આ લીલની ઝૂલભરેલ શાન્તિ;
એ ઓઢી પોઢ્યો શિશુ શો અહીં શશી,
સ્વપ્નો ગૂંથે રેશમી ભાત રે કશી!