બોલે ઝીણા મોર/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


અર્પણ

ભોળાભાઈ પટેલ


મંજુ, ચિ. કિન્નરી, ચિ. જગત
મધુસૂદન-શર્મિ, ચિ. ભૂમિકા, ચિ. અનન્ય
આનંદ-તોરલ, ચિ. ધવલ, ચિ. મનન
વસંત-ઇન્દુ, ચિ. સિદ્ધાર્થ, ચિ. પાર્થ
બકુલ-માયા, ચિ. મૌલિક
અર્પું શાખા-પ્રશાખાને અમારી આશિષો સહ.