યાત્રા/આત્માવતી તું થજે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
આત્માવતી તું થજે

પૃથ્વીનું મધુ સંચી સંચી સઘળું માધુર્યવંતી થજે,
ઝીલી ભર્ગ વરેણ્ય દેવપિતૃનાં તેજસ્વતી તું થજે,
સૃષ્ટિનાં ઋતચિત્ ગ્રહંતી, સુભૃતે વિદ્યાવતી તું થજે,
સ્રષ્ટાની સકલા કલા ખિલવીને સૌન્દર્યવંતી થજે,
– ને દિવ્યા જનનીની આશિષ થકી આત્માવતી તું થજે!


જાન્યુઆરી, ૧૯૪૩