વસુધા/કડી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
કડી

જગની સૌ કડીઓમાં
સ્નેહની સર્વથી વડી.