વસુધા/પ્રતિપદા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પ્રતિપદા

ઉગી છે આકાશે લલિત દગબંકી પ્રતિપદા,
ઉઘાડે છે જાણે નયન હર લાંબા તપ પછી.
અને ગૌરીઅંગો પુલકિત થતાં હોય ત્યમ ત્યાં
તગી ર્‌હે છે તારા હસુહસુ થતા વ્યોમપટમાં.