સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/અખો/કથા સુણી સુણી —

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

તિલક કરતાં ત્રોપન થયાં, જપમાલાનાં નાકાં ગયાં;
તીરથ ફરી-ફરી થાક્યા ચરણ, તો યે ન પોહોતો હરિને શરણ;
કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, અખા તોય ન આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.