સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/અનંતરાય ઠક્કર, ‘શાહબાઝ’/જીત...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

જીત હું નીરખ્યા કરું છું સર્વદા મુજ હારમાં,
મુકિત મારી આખરે છે એક કારાગારમાં;
ડૂબીને તરતો રહીશ હું સાગરોની ધારમાં,
હોડી મારી લઈ જઉં હું ડૂબવા મઝધારમાં!