સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/અમૃત ‘ઘાયલ’/અમે આજ...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

અમે આજ એવીય ઘટના નિહાળી:
ગઈ ફૂલ-ભારે ખરી એક ડાળી!