સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/અમૃત ‘ઘાયલ’/આમ તો એક બિ ંદુ છું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આમતોએકબિંદુછું, કિંતુ
સપ્તસિંધુથીસંકળાયોછું!