સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/અમૃત ‘ઘાયલ’/એટલીનૈતિકહિંમતક્યાંછે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

એટલીનૈતિકહિંમતક્યાંછેકેશત્રુબનીબરબાદકરે?
‘ઘાયલ’, મોટેભાગેમાનવમિત્રબનીનેલૂંટેછે!