સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/અમૃત ‘ઘાયલ’/એ શું કે આમ ખીલ્યાં કરીએ વસંતમાં?

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

એશુંકેઆમખીલ્યાંકરીએવસંતમાં?
ખરવુંજછે, તોકાંનખરીએવસંતમાં!