સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/આનંદ બક્ષી/યહી હૈ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

યે જીવન હૈ, ઈસ જીવન કા યહી હૈ
યહી હૈ યહી હૈ રંગરૂપ;
થોડે ગમ હૈ થોડી ખુશિયાં,
યહી હૈ યહી હૈ યહી હૈ છાંવ-ધૂપ.

[‘પિયા કા ઘર’ ફિલ્મ]


માંગ ભી તેરી, સિંદૂર ભી તેરા,
સબ કુછ તેરા, કુછ નહીં મેરા,
મોહે સોગંદ તેરે અસુઅન કી.