સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/આર. એમ. મેરીલ/એક અંધનો સવાલ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          એક સવારે ન્યૂ યોર્કની ભોંયરાગાડીમાં હું જતો હતો, ત્યાં એક આંધળા જુવાનને તેને દોરનાર કૂતરા સાથે મેં જોયો. ડબામાં હું એની બાજુમાં જ ઊભો હતો, એટલે નજીકમાં બેસવાની એક ખાલી જગ્યા નજરે પડી કે તરત મેં જુવાનને કહ્યું કે, ચાલો, તમને ત્યાં દોરી જાઉં. એણે મારો ખૂબ આભાર માન્યો અને મૃદુ અવાજે અણધાર્યો જ સવાલ કર્યો : “આજુબાજુમાં કોઈ બહેનો ઊભેલી નથી?”