સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/આર. કે. સિંહ/ઇચ્છા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          એક હાઈસ્કૂલકે અધ્યાપકકો બિના બત્તી સાઇકલ ચલાનેકે જુલ્મમેં પકડકર કોર્ટમેં લાયા ગયા. જબ જજ સાહબકો માલૂમ હુઆ કિ વે અધ્યાપક હૈં, તો વે બડે ખુશ દિખાઈ દિએ. બોલે, “મેરી આંતરિક ઇચ્છા થી કિ કિસી અધ્યાપકકો યહાં દેખૂં. આજ વહ પૂરી હુઈ.” ઔર ફિર ઉનકી મુદ્રા ગંભીર હો ગઈ. વે ચિલ્લાએ : “ચલો, વહાં બૈઠકર પાંચ સૌ બાર લિખો : મૈં અબ બિના બત્તીકે સાઇકલ નહીં ચલાઉંગા.”