સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/આર. કે. સિંહ/બિલ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          એક મહિલા કે ટોન્સિલ્સકા આપરેશન કરને કે બાદ ડાક્ટરને ઉસકે પતિસે કહા કિ યહ આપરેશન તો બચપનમેં હી કર દેના ચાહિએ થા. પતિને ડૉક્ટરકા બિલ અપને સસુર કે પાસ ભેજ દિયા. [‘હાસ-પરિહાસ’ પુસ્તક]